Om Onlineguiden.dk
 
 
Den 22. maj 2008 blev Onlineguiden.dk lanceret som en professionel medieportal, hvor mediebureauer, annoncører og medier kan indhente medieinformation & annoncemuligheder gratis. Onlineguiden.dk er bygget op, så den passer til dit behov for en samlet, opdateret medieinformation, enkle søgeværktøjer, relevante links mv. 
Onlineguiden.dk er et effektivt og tilgængeligt online-værktøj til professionel medieplanlægning. 

En direkte online-adgang til en brugervenlig og sorteret oversigt over alle relevante emner, som du som mediebruger kan arbejde videre med; f.eks. annonceformater og -priser, trafiktal, kreative annoncemuligheder, kontaktoplysninger og løbende opdateringer ved nyhedsmails mv. Nu behøver du ikke længere bruge unødvendig tid på at stykke informationerne sammen fra mange forskellige kilder - et unikt medieoverblik i en jungle af kommercielle websites!

Onlineguiden.dk giver dig overblikket over en enestående samling af p.t. 820 kommercielle websites' mange eksponeringsmuligheder på både hovedsites og subsites - og ikke mindst de målgrupper, der knytter sig hertil. I et marked hvor væksten er markant større end i andre mediegrupper og hvor der nærmest dagligt opstår nye eksponeringsmuligheder, er det derfor både fornuftigt og smart at lade Onlineguiden.dk holde styr på samlingen og dine muligheder for målrettet eksponering. Overblikket er også med til at inspirere dig til nye og anderledes mediekombinationer. Til fordel for dine kunder!

Onlineguiden.dk giver fordele til alle. Medieudbyder, medieindkøber og annoncør. Segmenterede mediesøgninger i relevante Universer og større synlighed om mediernes subsites sikrer et unikt overblik og sammenholdt med interessant medieinformation, gør medierne sig mere tilgængelige og attraktive overfor medieindkøberne. Samtidig er planlægningsværktøjet med til at sikre, at medieplanerne målrettes med nye og inspirerende mediekombinationer. Et unikt værktøj for alle professionelle mediebrugere!Fordelene ved Onlineguiden.dk
 
     >  Unik søgebaseret online-guide, hvor der kan søges på alle kommercielle 
         websites ud fra parametre som B2C/B2B-fokus, målgruppevalg, 
            universer, medietyper m.m.

     >  Hurtigt og nemt, brugervenligt og tilgængeligt link mellem medier 
         og mediabureauer/annoncører

     >  Mulighed for at profilere mediernes interessante eksponeringsmuligheder 
            over for
mediabureauer/ annoncører - hver eneste dag året rundt! 

     >  En relevant, målrettet og meget omkostningseffektiv form for 
         markedsføring 

     >  Tidsbesparende og effektivt planlægningsværktøj, der er med til at 
         målrette medieinvesteringen overfor en specifik målgruppe


Mini-præsentation 2008 af Onlineguiden.dk
 

Onlineguiden.dk har med sigte på den professionelle medieindkøbers behov fra start haft en fokuseret dialog med især mediabureauerne, hvorfra der er udpeget en fast kontaktperson fra hvert mediabureau, som bl.a. har deltaget i løbende brugergruppemøder omkring aktuelle annonceringsemner. Her sættes repræsentanter fra både medierne og mediabureauerne stævne over 1 - 2 møder, hvor emnet eks. kunne være: "Medierne måde og evne til at approache mediabureauerne". Disse kontaktpersoner er desuden faste sparringspartnere for Onlineguiden.dk i udviklings- & designspørgsmål mm.


Samtidig har Onlineguiden.dk præsenteret koncept og systemet for alle operative planlæggere og konsulenter på hvert mediabureau kombineret med at Onlineguiden.dk's synlighed opretholdes ved månedskonkurrencer, nyhedsmails & -breve samt opfølgningsmøder. 

Mediabureauerne i Danmark beskæftiger ca. 500 kompetente personer i Danmark, hvoraf de ca. 300 er operative planlæggere og konsulenter - en lille eksklusiv, men meget vigtig målgruppe af professionelle medieindkøbere, som disponerer over 80-85% af al mediespending totalt set.
En målgruppe som Onlineguiden.dk har særdele gode relationer til, som enhvert professionelt medie bør inkludere som en primær kundegruppe, og derfor bør overveje Onlineguiden.dk som aktuel markedsføringsplatform