Velkommen til Onlineguiden.dk Update 
   


Interview med mediabureauerne om Onlineguiden.dk
Brugerun
dersøgelse Af Printguiden.dk

 

I november blev 165 plannere, konsulenter og directors indenfor Print forespurgt om Printguiden.dk og deres brug af Printguiden.dk's forskellige muligheder.41% af alle adspurgte har svaret på 9 spørgsmål.  Eksempelvist at 62% bruger Printguiden.dk ofte og 37% jævnligt.  

Brugerundersøgelsen er generelt meget positiv - og dette levner blot ambitionen om at gøre det endnu bedre i 2008 med flere nye tiltag og muligheder for både brugere og medier.


Læs mere om det på http://printguiden.dk/log/cuteuploads/DM-Mailmodul_2006.pdf 
Direct Marketing Mail-modul
 
Onlineguiden.dk indeholder et unikt Direct Marketing Mail-modul, hvilket kan benyttes af de medier, der har indgået en Mediepartnersftale med Onlineguiden.dk - både media- & reklamebureauerne og ikke mindst medierne får klare fordele heraf.

Via aktive brugerprofiler for relevante online plannere og konsulenter på bureauerne kan medierne målrette deres DM salgsinformation til præcis de medieindkøbere som har aktuelle kunder/annoncører indenfor de givne områder, informationen vedrører. I undgår dermed at sende irrelevant salgsinformation ud til medieindkøbere, der vil opfatte det udsendte som generende støj. Øg kvaliteten af Jeres kommunikation og undgå spild og irritation hos kunderne.
Læs mere om det på http://printguiden.dk/log/cuteuploads/DM-Mailmodul_2006.pdf           

Opret din brugerprofil nu og modtag relevante mails og anden DM-info fra medierne; http://www.onlineguiden.dk/medialogin/default.aspx